אודות המאתחל namzezam (נמ-זה-זהם הוא הראי לשאלה מה זה זמן)

השינוי אפשרי ואנחנו השינוי הזה
השונות כוחנו והסובלנות דרכנו
כי כל הצבעים אנחנו
אנחנו אור
מול עיינכם ומול העינוי וההונאה
בניסוי שליטת המכונה במכלול החי הכולל
גם את בני האדם
במדרגים חברתיים, דורסניים ומדירים.

אנא הפיצו ותירמו להמשך פעילותי.

מתוך ניסיוני רב השנים גם כמשורר, גם כממציא וגם כפעיל חברתי עצבתי את שלושת התשתיות השלובות הבאות ולהן נתונים כרגע מירב משאבי:

    ניצגי המתמזגים - רשת אוהלי טיפים מורשים וקבועים, סביבם ומתוך שיתוף הקהל, מתקיימים ארועי סובלנות במיצגים הגורמים להתעלות, כאשר אנשים מקהילות שונות ואפילו מנוגדות פותרים את אתגרהם המשותפים ובכך, בהתמזגות זו, אומנותם אומנות הניצג. התמזגות הניצג אפשרית בנושאים רבים, למשל תוך שיתוף מאכלים ומשחקים, ממסורות/קהילות שונות, גם עם שיח, תערוכות, ריקודים ועוד וגם במצבים מדיטיווים/תפילתיים/רגילים/מיוחדים/סקסים ועוד. אל שער הניצגים.

    שיחרור -  אתר מסיבות ערבות הדדית בנושאים מסויימים. אנחנו מקשרים מסיבות עם מימון, מתוך ערבות הדדית, כאשר נושאי הערבות מאופיינים על פי היותה: עם (כל) קבוצ/ות, לקידום (כל) אתגר/ים, בזימון (כל) זמנ/ים/תנא/ים, במיקום (כל) מקום/אתר ועל ידי (כל) אמצעי/אפליקציה. אל שער השיחרור.

    רשת התקווה חוזרת -  מורידים מחירים ומעלים עסקים קטנים ברשת קנייה מבוזרת ו/או בעלות שיוויונית ומבוזרת. ביזור (פיזור סמכויות ואמצעיי) הרשת נובע מתוך התנהלות אוטונומית של קהילות קטנות, כאשר לתנועה (של החברים) בינהן מוצמד תקציבן ו/או ההחזקה בבעלות נכסהן, כך שלמנוטרלים או לאלו אשר לא מצביעים, עדיין יש את האפשרות ליצור או לעבור לקהילות אחרות, וכך ששיעור הניידות ברשת שקוף לכולם בכדי לרפאה. זאת, בכדי לייצר את המסה הקריטית הדרושה לנו החיים במערכות ענק, ביריוניות, ריכוזיות ואטומות המנטרלות את רובנו בקבוצות מנוגדות ובאותיות הקטנות, תחת שיגעונות ושגיעות מומחים מושחתים ושאר מפרשי סטטיסטיקות מגוחכים המתאמצים להתפש סמכותיים ולרוב מייצרים ומצויים במשובי הלם הכוללים נתק התמצאותי (דיסאורינטציה) מתמשך. אל שער רשת התקווה חוזרת.